فیلتر اسکرین خودشوینده کشاورزی

1/550/000/000 2/809/500/000 

توضیحات تکمیلی

برند

اصفهان پلاست

سایز بندی

IPH-100, IPH-120, IPH-160, IPH-180, IPH-360